جستجوی مشاغل

تعداد 3598 فرصت شغلی فعال یافت شد.

کارشناس فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بزرگ و معتبر تولیدی از یک نفر کارشناس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری م ...

استخدام مسئول دفتر


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک شرکت بزرگ و معتبر تولیدی از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ...

خیاط کار ماهر خانم

ar
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک واحد تولیدی از یک نفر خیاط ماهر با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:خیاط-جهت ...

استخدام مدیر پخش

شرکت آب معدنی آکوا پرایم
تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت آب معدنی آکوا پرایم در مرکز پخش تهران از یک نفر مدیر پخش با شرایط ذیل دعوت ...

استخدام کادر اداری


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

موسسه تخصصی زبان زنگنه از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید:منشی- ...

استخدام مدیر داخلی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت مهندس پیشگان آزمون افزار یاس،از یک نفر مدیر داخلی با شرایط ذیل دعوت به همکا ...

استخدام مهندس مکانیک


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت تولیدقطعات خودرو از یک نفر مهندس مکانیک با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نمای ...

استخدام حسابدار


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از دو نفر حسابدار انبار با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم:حسابدار-ترجیحاً خا ...

استخدام منشی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از دو نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: منشی -فن بیان قوی -آشن ...

استخدام منشی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: منشی -آشنا به امور حسابد ...

استخدام کارشناس پرستاری


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

یک مرکز سالمندان از یک نفر کارشناس پرستاری دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده ...

استخدام راننده


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از تعدادی راننده با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: راننده -جهت سرویس مدار ...

استخدام منشی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: منشی -جهت دفتر ترجمه رسم ...

استخدام منشی


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

از یک نفر منشی با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: منشی -بیمه،حقوق و مزایا ...

استخدام کارشناس فروش


تهران - تهران
استخدام تمام وقت

شرکت تجهیزات پزشکی از تعدادی کارشناس فروش با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماید: ...درباره ما بنویسید: