دریافت اپلیکیشن

درباره ماسوالات متداولراهنمای سایتدریافت اپلیکیشن
دریافت اپلیکیشن

نسخه کارجو

به کمک اپلیکیشن موبایل دهوند می‌توانید در هر زمان آخرین فرصت‌های شغلی مرتبط با حرفه خود را دنبال کنید و برای آنها اعلام آمادگی کنید.

نسخه کارفرما

به کمک اپلیکیشن موبایل کارفرما دهوند می‌توانید در هر زمان آگهی جدید ارسال کنید و روزمه‌های دریافتی آگهی خود را مشاهده کنید..