دهوند : استخدام های روز کشورhttp://dehvand.irکاریابی اینترنتی دهوند در استخدام تهران،استخدام کرج،استخدام اصفهان،استخدام شیراز ،استخدام مشهد، استخدام تبریز و قم اقدام به کاریابی آنلاین می نماید.استخدام کمک آشپزhttps://dehvand.ir/job/136628از یک نفر کمک آشپز ایتالیایی با جای خواب دعوت به همکاری می نماییم. استخدام پیک موتوریhttps://dehvand.ir/job/136627از یک نفر پیک موتوری دعوت به همکاری می نماییم. آدرس:خیابان ولیعصر جنب پارک ساعیاستخدام پیک موتوریhttps://dehvand.ir/job/136626از یک نفر موتور سوار با درآمد حداقل 100هزار تومان دعوت به همکاری می نماییم: آدراستخدام پیک موتوریhttps://dehvand.ir/job/136625از یک نفر پیک موتوری با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -بدون جای خواب , -استخدام کمک آشپزhttps://dehvand.ir/job/136624 کافه رستوران در یک استخر از یک نفر کمک آشپز دعوت به همکاری می نماید. آدرس:فردواستخدام پیک موتوریhttps://dehvand.ir/job/136623پیک اتحادیه از تعدادی موتورسوار با شرایط ذیل دعوت به همکاری م ینماییم: -جهت کاراستخدام آشپزhttps://dehvand.ir/job/136622یک تهیه غذا از یک نفر آشپز دعوت به همکاری می نماید. آدرس:محدوده جنت آبا تماس تاستخدام فروشندهhttps://dehvand.ir/job/136621از یک نفر فروشنده مجرب دعوت به همکاری می نماییم. استخدام فروشندهhttps://dehvand.ir/job/136620نمایندگی پاموک در شعبات ارگ و تندیس از یک نفر فروشنده دعوت به همکاری می نماید. استخدام پیک موتوریhttps://dehvand.ir/job/136619از یک نفر پیک موتور با شرایط ذیل دعوت به همکاری می نماییم: -حقوق 700 / 1 میلیون