مهنسا کنعانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مهنسا کنعانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن