انوشه افشاری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: انوشه افشاری

محل سکونت: قزوین - شهر صنعتی البرز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول تحقیقات سروینا 1391/2 - 1394/12
مسئول فنی شهاب شیمی پارس 1389/1 - 1391/2
مسئول فنی سمبل شیمی 1387/5 - 1388/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی شیمی فیزیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.78
دانشگاه گیلان 1383 - 1385