احمد ازادی صابر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: احمد ازادی صابر

محل سکونت: کرمانشاه - کرمانشاه

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اپراتور دستگاه و واحد مهندسی شرکت صنعتی پیک افروز غرب(قطعات خودرو) 1388/1 - 1389/6
مسئول واحد تأسیسات شرکت داروسازی باختر بیوشیمی 1393/3 - 1394/1
مدیر کنترل کیفیت و برنامه ریزی شرکت صنعتی پارت خودرو 1392/3 - 1393/2
قسمت مهندسی و تأسیسات شرکت جهان فولاد غرب 1391/4 - 1391/7
مسئول تأسیسات شرکت صنایع شیمیایی غرب 1391/8 - 1392/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک تأسیات حرارتی و برودتی
– کارشناسی – معدل: 16.25
علم وفن 1389 - 1391