وحید روستا ولدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید روستا ولدی

محل سکونت: گیلان - رشت

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
واحد الکترونیکی 1390 - 1394