محمد فرزان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد فرزان

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول بخش سوراخکاری شرکت تیغیران 1391/3 - 1391/6
قسمت تزریق زیره کفش کارخانه کفش جهان نما 1390/4 - 1390/5
قسمت دفتر فنی پروژه سد داریان کرمانشاه 1390/3 - 1390/4

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس صنایع صنایع
– کارشناسی – معدل: 14.84
تبریز 1386 - 1390