مژده امانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مژده امانی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پذیرش درمانگاه خصوصی ماهان 1393/10 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی نفت
– کارشناسی – معدل: 13.00
اراک 1388 - 1393