حسین فخری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسین فخری

محل سکونت: آذربایجان غربی - خوى

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مسئول فنی بهداشتی زرین پرور خوی 1393/3 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
دامپزشکی عمومی
– دکترا و بالاتر – معدل: 18.39
ارومیه 1385 - 1391