کریم کعب عمیر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: کریم کعب عمیر

محل سکونت: خوزستان - اهواز

جنسیت: مرد