اذر صبازاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: اذر صبازاده

محل سکونت: خراسان رضوی - سبزوار

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زبان وادبیات انگلیسی ادبیات
– کارشناسی – معدل: 0.00
دولتی 1391 - 1395