رضا شیرانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شیرانی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
سرپرست کارگاه فراسازه فلات 1390/1 - 1394/7
مدیر پروژه-سرپرست کارگاه برج گستران زاگرس 1384/10 - 1389/11
سرپرست کارگاه شرکت زینکو(مهندسی ساخت ونصب) 1382/12 - 1384/10
سرپرست کارگاه شرکت الشمس 1381/3 - 1382/11

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 13.00
شهرکرد 1375 - 1381