رسول فتاحی پور

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رسول فتاحی پور

محل سکونت: خوزستان - اندیمشک

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر شبکه فروشگاه موبایل 1387/12 - 1393/9

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
کامپیوتر نرمافزار
– کارشناسی – معدل: 13.75
جهاد دانشگاهی خوزستان 1390 - 1393