شیدا دادمهر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: شیدا دادمهر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان روسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 15.70
مازندران 1389 - 1393
mba زنجیره عملیات
– کارشناسی ارشد – معدل: 0.00
تهران 1394 - 1396