مسعود زراعتکار

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مسعود زراعتکار

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک سیالات
– کارشناسی – معدل: 14.00
اقبال لاهوری 1390 - 1394