ساناز نجفی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ساناز نجفی

محل سکونت: قزوین - آبیک

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل کیفیت شرکت اواوخوشه 1393/8 - 1394/1
مسول فنی شرکت چای تندرستی دلستان 1394/1 - 1394/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی کشاورزی صنایع غذایی
– کارشناسی – معدل: 14.70
تاکستان 1388 - 1391