محمد رجبی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد رجبی

محل سکونت: فارس - آباده

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
IT IT
– کارشناسی – معدل: 18.00
علمی کاربردی 1391 - 1393
منابع طبیعی محیط زیست
– کاردانی – معدل: 16.94
آزاد 1388 - 1390