محمدرضا رضازاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمدرضا رضازاده

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مرد