امید عقیقی روان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امید عقیقی روان

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین شبکه مخابرات شهید طالقانی 1386/3 - 1386/10
تعمیرکار تکنو موبایل 1391/4 - 1393/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق الکترونیک
– کارشناسی – معدل: 15.29
غیاث الدین کاشانی 1389 - 1391