حامد پویان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حامد پویان

محل سکونت: قزوین - قزوین

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تعمیرات البرز دارو 1387/9 - 1393/7
کارشناس تاسیسات نظام مهندسی ساختمان 1389/12 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک جامدات
– کارشناسی – معدل: 13.37
ابهر 1381 - 1385