ریحانه صادقی صومعه

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: ریحانه صادقی صومعه

محل سکونت: کرمان - کرمان

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مترجمی زبان انگلیسی
– کارشناسی – معدل: 16.76
شهید باهنر کرمان 1389 - 1393