رضا شهبازی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: رضا شهبازی

محل سکونت: قزوین - الوند

جنسیت: مرد