حمید منصورابادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حمید منصورابادی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
گارشناس بودجه آگاهان محاسب 1392/5 - 1393/5
کمک حسابرس معتمدحساب فارس 1389/1 - 1389/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کاردانی – معدل: 14.00
لار 1386 - 1388
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 15.57
مرودشت 1388 - 1391