سید حسین مجیدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سید حسین مجیدی

محل سکونت: تهران - شهریار

جنسیت: مرد


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Powerpoint
نرم افزار Auto Cad
نرم افزار Carrier
طراحی تاسیسات مکانیکی
نقشه کشی تاسیسات مکانیکی
متره و برآورد تاسیسات مکانیکی
آشنایی با فهرست بها تاسیسات مکانیکی

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
ناظر تاسیسات شرکت ساختمانی ایوان گستر مدائن 1386/2 - 1388/5
ناظر تاسیسات شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس 1390/7 - 1393/5
طراحی و نقشه کشی شرکت توسعه متوازن ایرانیان 1391/12 - 1393/4
کارشناس کنترل کیفیت شرکت توسعه شهرسازی ایرانیان 1393/4 - 1395/5
ناظر تاسیسات شرکت سرمایه گذاری امین 1395/5 - 1395/8

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی مکانیک حرارت و سیالات
– کارشناسی – معدل: 16.86
آزاد واحد کرج 1385 - 1389