نیکو ربیعی صابر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: نیکو ربیعی صابر

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زن


مهارت‌ها:

عنوان مهارتسطح مهارت
نرم افزار Microsoft Excel
نرم افزار Microsoft Access
نرم افزار Microsoft Word
نرم افزار Microsoft Word
تسلط به نرم افزارهای CSD و تدبیر و کاکتوس و حسابگران و رافع 6 و سودآور

سوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
رئیس حسابداری آتیه فرزان کسری 1393/5 - 1395/11
رئیس حسابداری تولیدی بازرگانی شال آریا 1391/12 - 1395/4
حسابدار فرش شبستان 1390/12 - 1391/11
حسابدار پوشش فام 1389/6 - 1390/11
رئیس حسابداری آتی نگار و انتشارات هم پا 1385/12 - 1389/5

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 15.00
شریعتی 1387 - 1389
حساداری مالی
– کاردانی – معدل: 17.95
ولیعصر 1383 - 1385