مریم بیگلرنیا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مریم بیگلرنیا

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
استاد دانشکده آزاد فنی و حرفه ای سما 1390/6 - 1394/3

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سیستماتیک-اکولوژی
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.23
بوعلی سینا 1388 - 1390