سمیه فتحی رنانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سمیه فتحی رنانی

محل سکونت: قزوین - محمدیه

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
اداری - انبار شایسته سازان مهر 1394/1 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت بازرگانی بازرگانی
– کارشناسی – معدل: 15.00
پیام نور 1389 - 1393