سیدمرتضی حسینی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیدمرتضی حسینی

محل سکونت: البرز - نظرآباد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تابلو ساز کالای برق حسینی 1388/11 - 1394/1

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق قدرت
– کارشناسی – معدل: 13.16
گرمسار 1388 - 1392