فرهاد محمدی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: فرهاد محمدی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد