عبدالرحمان رمضانی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: عبدالرحمان رمضانی

محل سکونت: آذربایجان غربی - بوکان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
پیمانکار شرکت برق ساختمانی اینتا 1390/1 - 1390/5
کارآموز شرکت مخابرات شهرستان بوکان 1389/3 - 1389/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
برق کنترل
– دکترا و بالاتر – معدل: 0.00
صنعتی شیراز 1393 - 1397
برق کنترل
– کارشناسی ارشد – معدل: 18.45
صنعتی شیراز 1390 - 1392
برق کنترل
– کارشناسی – معدل: 14.87
صنعتی جندی شاپوردزفول 1385 - 1389