زهرا ردائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا ردائی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: زن
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.86
آزاد کرج 1387 - 1391
زیست شناسی سلولی مولکولی میکروبیولوژی
– کارشناسی – معدل: 15.86
آزاد کرج 1387 - 1391