سوگند رفتنی امیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سوگند رفتنی امیری

محل سکونت: مازندران - بابل

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارمند اداری اریا 1390/6 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
جغرافیا برنامه ریزی توریسم
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.00
ازاد واحد ساری 1390 - 1392
جغرافیا برنامه ریزی شهری
– کارشناسی – معدل: 16.57
مازندران 1386 - 1390