سعید عسگری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سعید عسگری

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مرد