سیده فائزه جبارزاده

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سیده فائزه جبارزاده

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارورز بانک تجارت 1393/5 - 1393/6
حسابدار موسسه حسابرسی 1392/4 - 1394/6

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مدیریت مالی
– کارشناسی – معدل: 18.15
تهران مرکز 1390 - 1394