وحید رضازاده چافجیری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: وحید رضازاده چافجیری

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد