محمد علی کوهستانیان

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محمد علی کوهستانیان

محل سکونت: مازندران - بهشهر

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.04
قائمشهر 1387 - 1390
عمران عمران
– کارشناسی – معدل: 12.04
قائمشهر 1387 - 1390