محسن عسکری

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: محسن عسکری

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس تعمیرونگهداری ابزاردقیق پالایشگاهngl جزیره سیری نفت فلات قاره 1393/3 -
تکنسین ارشدتعمیرونگهداری ابزاردقیق پالایشگاه چهارم پارس جنوبی 1390/5 - 1393/3
مهندس راه اندازی وکنترل پالایشگاه گازngl سیری نفت فلات قاره 1389/3 - 1390/5
راه اندازی وتعمیرات ابزاردقیق ایستگاه تقویت فشار گاز پارچین 1392/6 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی برق الکترونیک
– کارشناسی ارشد – معدل: 17.07
ازاد واحد فسا 1392 - 1394