سارا طلعتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سارا طلعتی

محل سکونت: فارس - شیراز

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارآموز مجتمع پتروشیمی شیرلز 1390/3 - 1390/6
مترجم دانشگاه شهید باهنر کرمان 1393/3 - 1393/6
دستیار استاد دانشگاه شهید باهنر کرمان 1392/6 - 1392/10

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی شیمی گاز-پالایش-پتروشیمی
– کارشناسی – معدل: 15.50
یاسوج 1386 - 1390
مهندسی شیمی پیشرفته
– کارشناسی ارشد – معدل: 16.91
شهید باهنر کرمان 1391 - 1393