امیرحسین ابراهیمی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: امیرحسین ابراهیمی

محل سکونت: اصفهان - اصفهان

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر فنی پتروانرژی خلیج فارس 1389/2 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ماشین ابزار مکانیک
– کاردانی – معدل: 15.20
امام خمینی 1389 - 1392
نقشه کشی صنعتی مکانیک
– کاردانی – معدل: 0.00
پسران نیشابور 1384 - 1386