جهانشیر فتائی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جهانشیر فتائی

محل سکونت: تهران - تهرانسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
تکنسین نقشه بردار سازمان نقشه برداری 1367/7 - 1372/7
تکنسین نقشه بردار مهندسین مشاور مهاب قدس 1373/7 - 1376/7
تکنسین نقشه بردار شرکت سپید دژ 1377/7 - 1379/7
تکنسین نقشه بردار شرکت پایاب کوثر 1379/7 - 1380/7
تکنسین نقشه بردار فعالیت شخصی 1380/7 - 1389/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
ساختمان
– دیپلم – معدل: 14.28
1359 - 1360
نقشه برداری ژئودزی
– کاردانی – معدل: 16.50
آزاد اسلامی 1389 - 1391
نقشه برداری ژئودزی
– کارشناسی – معدل: 18.10
آزاد اسلامی 1391 - 1393