حسن ازادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: حسن ازادی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
عمران-نقشه برداری نقشه برداری
– کارشناسی – معدل: 16.56
تبریز 1389 - 1393
عمران سیستم اطلاعاتمکانی(gs)
– کارشناسی – معدل: 0.00
فردوسی مشهد 1393 - 1395