علی اصغر افضلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی اصغر افضلی

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: مرد
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری حسابداری
– کارشناسی – معدل: 14.00
تهران مرکز 1369 - 1373