سامان قبادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: سامان قبادی

محل سکونت: اصفهان - شاهین شهر
سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
شیمی صنایع گاز
– کارشناسی – معدل: 14.89
آزاد امیدیه 1386 - 1391