علی توسلی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: علی توسلی

محل سکونت: فارس - پاسارگاد

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
نصاب و تعمیر کار تاسیسات ایران تهویه 1301/5 -

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مکانیک حرارت وسیالات
– کارشناسی – معدل: 14.20
واحد اهواز 1388 - 1392