لیلی صبا

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: لیلی صبا

محل سکونت: تهران - تهران

جنسیت: زنسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس بازرگانی شرکت آرتا موج ایرانیان 1393/1 - 1393/4
کارشناس بین الملل شرکت کیسون 1390/5 - 1392/12
مترجم فنی و همزمان شرکت stucky-pars 1386/5 - 1390/5
مترجم فنی سلزمان استاندارد ایر ان 1386/12 - 1387/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
انگلیسی مترجمی
– کارشناسی – معدل: 16.00
علامه طباطبایی 1382 - 1386