زهرا هراتی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: زهرا هراتی

محل سکونت: خراسان رضوی - مشهدسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
حسابدار رب خوشاب 1393/6 -
حسابدار رهاب بتن 1392/12 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
حسابداری مالی
– کارشناسی – معدل: 15.00
عطار 1388 - 1392