مرتضی علیمرادی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: مرتضی علیمرادی

محل سکونت: البرز - کرج

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
مدیر تضمین کیفیت شرکت پارا صنعت 1392/1 - 1394/2
مدیر مهندسی صنایع شرکت پارا صنعت 1391/7 - 1392/6
مهندس صنایع- کارشناس تضمین کیفیت شرکت پارس فنر 1390/7 - 1391/7

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندس صنایع تحلیل و برنامه ریزی سیستم
– کارشناسی – معدل: 15.96
آزاد ملایر 1385 - 1389