جواد درودگر

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: جواد درودگر

محل سکونت: خراسان رضوی - تایباد

جنسیت: مرد