طاهر اسیابی حقی

مشخصات فردی:

نام و نام‌خانوادگی: طاهر اسیابی حقی

محل سکونت: آذربایجان شرقی - تبریز

جنسیت: مردسوابق شغلی:

عنوان شغلی شرکت زمان همکاری
کارشناس کنترل تولید نویدموتور تبریز 1380/4 - 1382/10
کارشناس تضمین کیفیت سیمان صوفیان 1383/1 - 1383/12
مسوول پروژه های ایزو هایتک 1383/12 - 1388/9
مسوول آموزش-تضمین کیفیت نقشینه چاپ تبریز 1388/9 - 1392/12

سوابق تحصیلی:

عنوان رشته مرکز آموزشی زمان تحصیل
مهندسی صنایع تولید
– کارشناسی – معدل: 12.00
آزاد قزوین 1374 - 1380